SUAD??YE’DE MARGAR??TA KEYF??: RANCHERO

SUAD??YE’DE MARGAR??TA KEYF??: RANCHERO

Ranchero Suadiye???yi yeni yerinde ??ok sevdik! Avrupa yakas?? insan?? olarak muhtemelen epey gecikmi?? bir ke??if bizimki, ama olsun, a???????? kapamak i??in bol bol gideriz art??k.

??ehr??n ger??ek Meks??kal??s??:

Ranchero???nun kelime anlam?? ???Meksika Yerlisi???. Ad??n??n hakk??n?? veren mekan da 2005 y??l??nda, ger??ek bir Meksikal?? aile taraf??ndan a????lm????.

Halen de mutfak dan????manl??????n??, ailenin Meksika???daki restoran i??letmecisi ve ayn?? zamanda akrabalar?? olan Teresa Gonzalez ve Alejandro Calderon Ramirez yap??yor.

??lk restoran yine Suadiye???deymi??, 2016 y??l??nda da Ni??anta???? ??ubesi a????lm????. (Hala var m?? emin de??ilim ama:) Yak??n zamanda da Suadiye???deki yeni ve daha b??y??k yerlerine ta????nd??lar.

Margaritas??z asla!

Meksika restoran??na geldiysek, margarita i??meden olmaz! Ranchero, margarita se??eneklerini de epey geni?? tutmu??. Klasik margaritan??n yan?? s??ra Blue Margarita, tabasco eklenerek yap??lan Chili Margarita , Strawberry Margarita ve daha pek ??ok farkl?? lezzet men??de mevcut.

Hatta abart??p Bloody Margarita (bloody mary ile margarita kar??????m?? gibi d??????nebilirsiniz) veya fesle??en & salatal??k i??eren Margarita Verde gibi daha deneysel ??e??itler de var. Margaritalar?? ister tek tek kadehte isterseniz s??rahide s??yleyebiliyorsunuz.

Tabi ben margarita sevmem ki derseniz men??de pek ??ok farkl?? kokteyl se??enekleri de var.

Ne y??yel??m?

Ranchero???da koskocaman bir men?? var! Se??mek epey zaman al??yor ama yedi??imiz her??eyden ??ok memnun kald??k dolay??s??yla ??ok da s??k??nt?? ya??amaman??z laz??m.

Ba??lang????lardan Sincronizada de Maiz (??spanakl?? olan) ve Jalapeno Poppers favorilerimiz oldu.

Ana yemeklerde tabi ki her zaman??n klasi??i Hard Taco! Sert tacolar??n??z?? ister etli ister tavuklu ya da k??ymal?? sipari?? verebiliyorsunuz.

Mexican Rice Burrito ??ok lezzetli ancak ??ok a??san??z sizi kesmeyebilir, olduk??a ortalama boyutta bir buritto geliyor. E??er ben ??ok a????m doymam derseniz kocaman burgerler veya et tabaklar?? sizin i??in daha do??ru bir se??im olabilir.

Ranchero???da bunlar??n d??????nda enchilladas, quesadillas gibi klasik Meksika yemeklerinin hepsini, pek ??ok farkl?? lezzette haz??rlanm???? burgerlere ve pek ??ok et & tavuk yeme??ini denemeniz m??mk??n. Men??n??n tamam??n?? g??rmek isterseniz buraya t??klayabilirsiniz.

(foto??raf i??in te??ekk??rler ranchero.com.tr ve Cenk Erdo??an photography)

E??er hafta sonu gidecekseniz rezervasyon yapt??rmakta fayda var zira ??ok kalabal??k olabiliyor. E??er grupsan??z (6 ki??i bile olsa) i?? k??s??mda size masa ay??r??yorlar, d????ar??da oturman??z m??mk??n olmayabiliyor.

Ha bir de do??um g??n?? kutlamas?? yap??yorsan??z do??um g??n?? ??ocu??una (ka?? ya????nda olursa olsun) kocaman Meksika ??apkalar??, Sombrero???lardan getirmeyi ihmal etmiyorlar. (sonra geri al??yorlar ama hediye de??il:)

3-5 ki??i oturup sohbet muhabbet etmek, lezzetli bir yemek yiyip g??zel margaritalar i??mek isterseniz, hele ki Anadolu yakas??ndaysan??z mutlaka gidilmesi denenmesi gereken yer! Biz sevdik, daha ??ok gideriz.

6,638 Comments