BİR KIŞ RÜYASI: NOEL PAZARLARI

BİR KIŞ RÜYASI: NOEL PAZARLARI

Kış tatili denince akla hep kayak geliyor, ama meğer Avrupa şehirlerinde Noel dönemi kendi başına nefis bir tatil bahanesiymiş 🙂

Kıtanın pek çok yerinde, farklı farklı şehirler minik birer Noel kasabasına dönüşüyor! Her yerde ışıklarla, Noel süsleri ile bezeli sokaklar, festivaller, sıcak şaraplar ve de nefis yiyecekler, başka ne isteriz ki!

Hadi bu sene gidelim derseniz de, korkmayın, hala vakit var. Pek çok şehirde Noel pazarları 30 Aralık’a kadar devam ediyorlar!

Çok hızlı bir planla, haftaya glühwein keyfi yapabilirsiniz!

3 gün 3 gece Christmas Market Keyfİ:

Christmas Markets ya da Weihnachtsmarkt konseptinin en başarılı olduğu yerler, İngiltere, Almanya ve Fransa. Tabi diğer ülkelerde de mutlaka keyifli oluyordur, o ayrı 🙂

Biz de Noel pazarları turumuza Almanya’dan, Frankfurt şehrinden başladık. Perşembe-Pazar bir tatil ile 2 ülke / 5 farklı şehir gezdik! 

Rotamız: Frankfurt – Eguisheim – Colmar – Strasbourg – Heidelberg

Frankfurt / Almanya

Turumuzun ilk durağı Frankfurt oldu.

Bu şehirde çok az vakit geçirebildik, ancak bu kadarcık bir zaman bile ne güzel bir şehirmiş dememize yetti.

(fotoğraf için teşekkürler frankfurt-tourismus.de)

Frankfurt, bir Alman şehri olmasının yanı sıra çok uluslu, tam bir dünya kenti.

Şehirde pek çok uluslararası firmanın merkezi ve ofisleri mevcut, dolayısıyla da dünyanın her yerinden gelen insanlara ev sahipliği yapıyor. Bu da şehre çok tatlı bir doku katmış. Şehrin merkezi, Mainhattan diye minik bir şakayla adlandırdıkları kısım. Bu bölgede, bahsettiğimiz tüm firmaların, büyük bankaların ofislerini, genel müdürlüklerini görmeniz mümkün.

Tabi bu kadar farklı ülke ve kültürden gelen insanların bir arada yaşamasının bir başka avantajı da çok farklı mutfaklara ait onlarca restoran bulunması! Frankfurt’ta çok lezzetli Alman yemeklerinin yanı sıra aklınıza ne gelirse en iyisini bulma şansınız var.

Biz şehirdeki tek akşam yemeği hakkımızı Türkiye’de iyisini bulamamaktan muzdarip olduğumuz Thai mutfağından yana kullandık. Şehrin merkezinde yer alan Suvadee çok ama çok başarılı bir Thai restoranı! Restoranın adı melek anlamına geliyormuş. Oldukça geniş menüsünden aklınız gelen her türlü Thai yemeğini deneyebilirsiniz.Sonraki günlerimizde bol bol sosis yiyeceğiz nasılsa diye düşünüp Frankfurt’ta farklı bir seçim yaptık. İyi ki de yapmışız! Yemeklere bayıldık:)

(fotoğraflar için teşekkürler online-tischreserviergun.de)

Frankfurt ??ehir merkezi ayn?? zamanda, ziyaret??i say??s?? ve de boyutu a????s??ndan Almanya???n??n en b??y??k Noel pazarlar??ndan birine sahip. R??merberg ve St. Paul meydan??nda yer alan (ve tabi aradaki sokaklara yay??nlan) Noel pazar?? ??ok ama ??ok keyifli. ??ehre yay??lm???? bu pazar i??erisinde ??e??it ??e??it rengarenk hediyelik e??ya ve Noel s??sleri satan standlar, s??cak ??arap veya farkl?? i??ecekler satan k????eler ve de bol bol, ??e??it ??e??it yiyecek stand?? aras??nda dola????yorsunuz!

(foto??raflar i??in te??ekk??rler frankfurt-tourismus.de)

Yaln??z, tam bir Alman disiplini, saat 21:00 oldu??u anda t??m standlar an??nda, 5 dakika bile geciktirmeden kapan??yor! Pazar?? gezmeye giderken bunu akl??n??zda bulundurman??zda fayda var, yoksa bizim gibi daha yar??s??na bile gelmeden her yeri kapanm???? bulabilirsiniz.

Ne y??yel??m ????el??m?

Bol bol gl??hwein ve benzeri s??cak alkoll?? i??eceklerden i??menizi tavsiye ederiz. S??cak ??arab?? T??rkiye???de hi?? i??medi??imiz kadar g??zel ve bol ??e??itli yap??yorlar, zaten hava da so??uk, bayaa g??zel geliyor. Buna ek olarak daha farkl??, baharatl?? ve s??cak alkoll?? i??ecekler de mevcut. Alkol istemem derseniz de s??cak ve ball?? elma suyu, s??cak ??ikolata gibi pek ??ok se??enek de tabi ki mevcut.

Almanya???daki?? Noel pazarlar??n??n en dikkat ??eken yiyeceklerinden biri, ??ikolata kapl?? meyveler ve de ??zerlerine yaz??lar yaz??lm???? kocaman kalp ??eklinde zencefilli kurabiyeler.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler atasteofkoko.com ve lajollamom.com)

Tabi ki, Almanya???da oldu??umuza g??re sosis & pretzel standlar??n?? da es ge??mek olmaz! (Evet, Noel pazarlar?? turumuzun b??y??k bir k??sm?? yeme i??meden ibaret:)

(foto??raf i??in te??ekk??rler atasteofkoko.com)

Eguisheim / Fransa

Frankfurt???tan sonra ikinci dura????m??z, 2013 y??l??nda ???Fransa???n??n en g??zel k??y????? (Village Prefere de Fran??ais) se??ilen Eguisheim oldu.

Cuma sabah?? Frankfurt???tan arabayla, ??ok da keyifli bir ???Autobahn??? yolculu??uyla, yakla????k 3 saate Fransa???n??n bu tatl?? k??y??ne geldik.

Bu mini minnac??k orta ??a?? k??y??, Alsas b??lgesinin t??m ??zelliklerini yans??t??yor. Tatl?? mimarisi, ah??ap detayl?? renkli evleri, dar sokaklar?? ve de tabi ki Noel s??slemeleri ile oyuncak bir kasabay?? an??msat??yor.

K??y??n etraf?? ba??larla ??evrili, zaten bu b??lge ??araplar?? ile me??hur, ???Alsas ??arap Yolu???nun??? (Alsace Wine Route) ba??lang??c?? kabul ediliyormu??.

Tabi ba??lar?? gezmek i??in ba??ka bir mevsimde gitmekte fayda var, Noel d??nemi ba??lar?? g??rmek yerine ??araplar?? i??mek i??in daha do??ru bir zaman:)

K??y ??ok ufac??k dolay??s??yla 1 saat bir zaman ay??rman??z yeterli. K??y?? ????yle bir dola????p d??kkanlara girebilir, ortadaki Noel pazar alan??nda s??cak ??arap i??ebilirsiniz.

K??yde yer alan pek ??ok pastane ve ???bisk??vi??? d??kkan??nda da ??ok lezzetli Noel kurabiyeleri ve de bu b??lgeye ??zel bir kek olan ???Pan D???Epice??? (Alsatian Spice Bread) bulabilirsiniz.??Ve tabi, e??er seviyorsan??z, bu b??lgeye ait ??araplar?? deneyebilir, eve bir ka?? ??i??e getirebilirsiniz.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler cuisineaz.com ve frenchmoments.eu)

Colmar / Fransa

G??n??n di??er yar??s??n?? ise, Eguisheim???in hemen 15 dakika uza????ndaki Colmar ??ehrinde ge??irdik. Hi?? abartm??yoruz, t??m gezinin en g??zel ve en keyifli saatlerini de burada??ya??ad??k!

 

Colmar ??ehri, 9.yy???da kurulmu?? bir ??ehir. 13.yy???da ba????ms??z imparatorluk ??ehri stat??s??n?? al??yor. Sonras??nda Fransa himayesine giriyor. ??lerleyen zamanlarda ise Alsas b??lgesi ve tabii Colmar, s??rekli Fransa ile??Almanya aras??nda gidip geliyor, s??k s??k el de??i??tiriyor. Son olarak 1945 y??l??nda ise Frans??z topra???? haline geliyor. T??m bu el de??i??tirmelerden dolay?? da b??lge asl??nda ne tam Alman ne de tam Frans??z??? Her iki k??lt??re ve dile rastlayabiliyorsunuz, biraz melez bir b??lge haline gelmi?? durumda.

La Magie de Noel

??ehir, 23 Kas??m???dan Aral??k sonuna kadar ba??tan a??a???? bir r??ya ??ehre d??n??????yor.

Her yer, her sokak ba??tan a??a???? ??????k ve s??slerle bezeniyor. Zaten bu d??neme de ???La Magie de Noel a Colmar??? ??? ???Colmar???da Noel Sihri??? ismi veriliyor.

??ehrin merkezinde toplam 6 farkl?? Noel pazar?? kurulmu?? durumda. Bunlardan 1 tanesi, Koifhus???taki kapal?? bir mekan i??erisinde kurulan Pazar. Kalan 5 tanesi ise ??ehrin farkl?? meydanlar??na kuruluyorlar. Bir tanesi ??? Petite Venice???deki ??? ise ???Children Christmas Market??? diye ge??iyor, ??ocuklar i??in e??lenceli oyunlar, minik lunapark hissiyatl?? oyuncaklar mevcut. Bu pazarlar??n hepsini y??r??yerek gezebiliyorsunuz, birinden birine ??????klar ve s??slerle dolu sokaklardan y??r??yerek ge??ebiliyorsunuz.

Colmar, yine bir Alsas ??arap kenti olmas??ndan kaynakl??, pek ??ok lezzetli ??araba ve de tabi ki restorana ev sahipli??i yap??yor. Daha cici bici bir yemek deneyimi isterseniz, ??ehirde yer alan restoranlar?? deneyebilirsiniz. Yine de bizim ??nerimiz, haz??r bu kadar kocaman bir Pazar yeri kurulmu??ken, minik minik lezzetler tadarak dola??man??z. Bir standda krepler, di??erinde s??cak ??arap, ayr?? bir standda peynir ve ??ark??teriler yiyerek gezmek kesinlikle ??ok keyifli!

??ehir bu d??nemde epey kalabal??k, bu nedenle e??er burada kalacaksan??z otelinizi mutlaka ??nden ay??rt??n. E??er Colmar???da kalmayacaksan??z da, t??m ??ehri ve marketleri gezmek i??in bir 4-5 saat ay??rman??z?? tavsiye ederiz, gezecek g??recek ??ok ??ey var:) Noel marketleri ????lene do??ru a????l??yor, ak??amlar?? da 20:00-21:00 gibi kapan??yor, g??n??n plan??n?? buna g??re yapmakta fayda var.

Bu arada ??ehrin i??erisinde pek ??ok muhte??em Noel s??sleri satan ufak ufak d??kkanlar var, e??er a??a?? s??slerine, kar k??relerine, m??zik kutular??na vs bay??lanlardansan??z, burda minik bir servet harcamaya haz??r olun!

Strasbourg / Fransa:

Fransa???daki son dura????m??z ise, Colmar???a arabayla yakla????k 1 saat mesafede olan Strasbourg (Strazburg) ??ehri oldu.

Roma ??mparatorlu??u d??neminde kurulan ??ehir, Alsas b??lgesindeki di??er ??ehirler gibi, yak??n tarihte s??rekli Alman ??? Frans??z y??netimleri aras??nda gidip gelmi??, ve de t??pk?? Colmar gibi 20.yy?????n ikinci yar??s?? itibariyle resmi olarak Frans??z topra???? olmu??. Ve yine Colmar gibi buras?? da yo??un Alman etkileri g??steren bir ??ehir, Frans??z & Alman kar??????k bir dil ve k??lt??r buraya da hakim.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler??strasbourg.eu)

Strasbourg, ayn?? zamanda Avrupa Birli??i’nin ikinci ba??kenti olarak an??l??yor. ??ehir, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlementosu ve Avrupa ??nsan Haklar?? Mahkemesi gibi binalara ev sahipli??i yap??yor.

Tarihi ??ehir merkezi, 1988 y??l??nda Unesco D??nya Miras?? listesine al??nm????, zaten gezdi??inizde de neden oldu??unu anl??yorsunuz. ??ok ama ??ok g??zel bir eski ??ehir!

Noel Ba??kent??

Bu ??ehre ???Noel???in Ba??kenti??? diyorlar, zaten ??ehrin (en az??ndan tarihi ??ehir merkezinin) tamam?? da bu ismin hakk??n?? verecek kadar ???Noel??? moduna girmi?? durumda!

??ehrin en b??y??k meydanlar??ndan biri olan Place Kleber???de dev bir y??lba???? a??ac?? mevcut!

Bu meydan ve de ??ehrin 4 farkl?? meydanlar??na ise, 300???den fazla stand??n yer ald?????? dev bir Noel pazar?? yay??lm???? durumda. ????in g??zel yan??, t??m bu pazarlar?? da teker teker, y??r??yerek dola??abiliyorsunuz. Nerde ne var, incelemek isterseniz buraya t??klayabilirsiniz.??

 

(foto??raf i??in te??ekk??rler??croisieuroperivercruises.com)

Katedralin yer ald?????? meydan, Place de la Cath??drale ise pazar??n en kalabal??k ve de en yo??un oldu??u noktalardan biri. T??m standlar katedral etraf??nda odaklanm???? durumda, arada duyulan ??an sesleri ise ortama ??ok g??zel bir tatl??l??k kat??yor.

Bu arada unutmadan, Strasbourg???daki Notre Dame Katedrali ??ehrin en ??nemli ve eski mimari yap??lar??ndan biri, 2015 y??l??nda ???1000.Y??ld??n??m??n????? kutlam????!

(foto??raf i??in te??ekk??rler culturetrip.com. Foto??raf sahibi,??Jonathan Martz/ Wiki Commons)

??ehrin gezilmesi gereken bir di??er b??lgesi de, Petite France denilen, eski ??ehir merkezinin g??ney do??usunda yer alan k??s??m. Ren nehrinden uzanan kollar??n kanal halini ald?????? b??lgenin etraf??nda 16. Ve 17. yy ait rengarenk binalar, dar sokaklar ve de minik minik k??pr??ler g??rebiliyorsunuz. Ve tabi ki, bu b??lgenin de kendine ait Noel Pazar standlar?? mevcut:)

Ne Y??yel??m ????el??m?

Strasbourg, yeme i??me a????s??ndan da gezinin en mutlu noktalar??ndan biri oldu! Nehrin hemen k??y??s??nda yer alan Les Trois Chavelier isimli restoranda, geleneksel Alsas lezzetlerini tatma f??rsat??m??z oldu. Biz buraya ve yemeklerine bay??ld??k! Turistik olmayan, tamamen yerli halk??n geldi??i ufak ama ??ok ????k bir mekan.

Restoran??n spesiyali ???Cordon Bleu??? ??? ger??ekten de bu yemekle me??hur olduklar?? kadar var! Yaln??z dev bir porsiyon geliyor, payla??man??zda fayda var:)

Ba??lang????larda ise kaz ci??eri, dana ili??i, tereya???? ve sar??msak sosuyla pi??irilen salyangozlar gibi geleneksel lezzetleri bulabiliyorsunuz. Ayr??ca olduk??a geni?? bir ??arap ve rom listesine de sahipler.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler zelift.com)

Gidemedi??imiz ancak akl??m??zda kalan bir di??er restoran ise, yine nehir k??y??s??nda yer alan Au Pount Corbeu. Buras?? da geleneksel Alsas lezzetleri sunan ve de t??kl??m t??kl??m dolu bir rezervasyon listesine sahip bir restoran.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler thefork.com ve 2foodtrippers.com)

Strasbourg, hi?? bilmiyorduk, tam bir gastronomi ??ehriymi?? me??er! ??ehirde 6 tane Michelin y??ld??zl?? restoran mevcut, baz??lar??n??n 2 hatta 3 y??ld??z?? bile mevcut! E??er ???fine dining??? pe??indeyseniz, kesinlikle bu restoranlar?? inceleyin deriz.

Noel pazarlar?? d??nemi ??ehir ??ok ama ??ok kalabal??k oluyor, hele ki hafta sonuna denk gelecekseniz t??m restoranlarda ??nden rezervasyon yapt??rman??z ??art, yoksa kap??da kal??yorsunuz. Ayn?? ??ekilde otelinizi de mutlaka ??nden ay??rt??n, gitti??inizde tats??z bir s??rprizle kar????la??may??n.

Heidelberg / Almanya:

Gezimizin son dura???? ise Almanya???n??n ??niversitesi ile me??hur ??ehri Heidelberg oldu.

Baden-W??temberg eyaleti i??erisinde, Neckar nehrinin kenar??na kurulmu?? olan ??ehrin temelleri Roma ??mparatorlu??u???na dayan??yor. ????ehir, 1386 y??l??nda kurulan ve Almanya???n??n en eski ??niversitesi olan Heidelberg Ruprecht Karls ??niversitesi???ne ev sahipli??i yap??yor. Zaten tam bir ????renci ??ehri.

Heidelberg, Almanya i??in biraz beklenmedik, ama ??ok da me??hur bir konsept olan ???Romantik Almanya Rotas????? ( Wege der Romantish???) i??in ba??lang???? noktalar??ndan biri. ??S??z konusu rota, bu b??lgeden ba??l??yor ve 400km???lik bir yol ??zerinde ilerleyerek g??neyde, Alpler???de sona ediyor. Heidelberg de hem bu rotan??n ba??lang??c??, hem de ???en romantik Alman ??ehri??? olarak literat??rde yerini al??yor. Olduk??a eski ve de g??zel bir ??ehir.

??ehrin yeni k??s??mlar??, turistler i??in pek cazip de??il, ancak eski ??ehir ??ok keyifli. ??Bu nedenle de tavsiyemiz, ya eski ??ehirin i??inde, ya da ??ok yak??n??nda bir yerde kal??n. Bo??una yeni ??ehrin i??ine girmeyin.

Nehre paralel olarak kurulan eski ??ehir, ??? Hauptstrasse??? denilen uzun bir ana caddenin etraf??nda yerle??mi?? durumda. Bu cadde ??zerinde de pek ??ok restoran, bar, ma??aza bulman??z m??mk??n.

Noel pazarlar?? da, bu cadde ??zerinde yer alan minik meydanlara yay??lm???? durumda. Caddeyi ba??tan sonra y??r??d??????n??zde ara ara beliren minik Noel pazarlar??n?? geze geze ??ehri dola??abiliyorsunuz.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler??heidelberg-marketing.de)

??ehirde bunun d??????nda gezebilece??iniz, 14.yy’dan kalma ??ok b??y??k bir kale mevcut. Kaleye dilerseniz y??r??yerek dilerseniz f??nik??ler ile ????kabiliyorsunuz. Hatta g??zel bir havaya denk gelirseniz, f??nik??lerin son dura????na, K??nigstuhl’a kadar ????k??p harika bir park i??erisinde y??r??y???? yapabilir ve enfes?? bir Heidelberg manzaras??n??n tad??n?? ????karabilirsiniz. F??nik??ler ile ilgili bilgiler burada mevcut.

(Foto??raf i??in te??ekk??rler??heidelberg-marketing.de. Foto??raf sahibi??Jan Becke.)

NE Y??YEL??M ????EL??M?

Fransa???daki Noel pazarlar??ndan farkl?? olarak, buradaki standlarda bol bol sosis ??e??itleri bulmak m??mk??n :)! ????zellikle Bratwurst, ve de k??ri &??ket??ap ile servis edilen Currywurst denemenizi ??iddetle ??neririz!

Ufac??k bir ??ehir olan Heidelberg, Noel pazarlar?? d??nemi t??kl??m t??kl??m oluyor! Bu nedenle de t??m barlar, birac??lar ve restoranlar fazlas??yla dolu, rezervasyon olmadan yer bulmak m??mk??n de??il! Dolay??s??yla ???oturarak yemezsem olmaz??? diyorsan??z ??nden yer ay??rt??n, ya da Noel pazar??nda ayakta tak??larak standlarda sosis & bira keyfi yap??n. Her ikisi de ??ok keyifli:)

E??er restoran olsun diyenlerdenseniz, ad??ndan anla????laca???? ??zere schnitzel???leri ile me??hur Schnitzelbank ve de kendi biralar??n?? yapan, b??lgenin t??m lokal lezzetlerini sunan, dev porsiyonlarda sosisler yiyebilece??iniz Vetter???i tavsiye ediyoruz. Yine bira & sosis modundaysan??z, Zum Franziskaner de g??zel bir se??enek olabilir ! (Ayr??ca bu ??ok g??zel bir bira, mutlaka deneyin)

??ehrin en sevdi??imiz yeri ise, K??the Wohlfahrt isimli Noel d??kkan?? oldu! Hauptstrasse ??zerinde yer alan bu d??kkan d????ardan bak??ld??????nda ufak bir yer gibi g??z??k??yor, i??eri girdi??inizde ise labirent gibi hollerle birbirine ba??lanan, 2 katl?? kocaman bir ???s??s cenneti??? g??r??yorsunuz.

 

(foto??raf i??in te??ekk??rler??kaethe-wohlfahrt.com)

Y??l ba???? a??ac?? s??sleri, kar k??releri, pe??eteler, kap?? s??sleri??? Akl??n??za ne gelirse, burda y??zlercesi mevcut!?? Kendinizi kaybetmeye, sepetler dolusu s??s almaya haz??r olur! Hi?? olmad??, en az??ndan gezmek i??in mutlaka u??ray??n.

(foto??raflar i??in te??ekk??rler??glamshops.ro)

Biz bu k??sac??k, bol p??r??lt??l?? tatilden ??ok ama ??ok mutlu d??nd??k!

3-4 g??n bir zaman??n??z varsa, bir k???? tatili yapmay?? d??????n??yorsan??z, y??l bitmeden bu destinasyonu ??ok ama ??ok tavsiye ederiz.

T??m bu turu bizim gibi Frankfurt???ta ba??lay??p bitirerek yapabilir, ya da git- gel yapmayal??m derseniz de Frankfurt???tan ba??lay??p Heidelberg???e ge??ebilir, ordan Fransa???ya devam ederek t??m bu ??ehirleri gezip d??n???? u??a????n??z?? Basel???den de alabilirsiniz, bu da bir fikir:)

23 Comments

 • viagra genérico

  April 7, 2019 at 9:19 pm

  Si el problema persiste, la culpa se convierte en algo más que un efecto secundario: también puede contribuir al ciclo continuo de la disfunción eréctil. Si usted y su pareja están experimentando problemas con su relación, podría muy bien sangrar en su vida sexual.

 • comprar viagra online españa

  April 8, 2019 at 2:10 pm

  Entre las causas psicológicas destacan el estrés, ansiedad, depresión, complejo de culpa y temor al fracaso sexual. Donde Comprar Viagra sin receta

 • comprimido

  May 12, 2019 at 10:10 pm

  Durante la primera consulta se le preguntará sobre su vida sexual para llegar a un diagnóstico.

 • mas informacion

  May 13, 2019 at 10:48 pm

  Incluso en casos de impotencia por problemas físicos, muchos hombres la necesitan para poder problemas de autoestima derivados de esta enfermedad. http://www.nylists.com/author/kiloron/

 • comprar cialis españa

  May 16, 2019 at 9:31 am

  Si el estímulo continúa, comienza la fase de llenado durante la cual el pene comienza a llenarse de sangre hasta llegar a la fase de rigidez en la cual el pene ya está completamente rígido.

 • comprar cialis online

  May 16, 2019 at 6:58 pm

  Otras causas personales, como la vergüenza a mostrar el cuerpo con naturalidad, trabas de tipo social o religioso, o la falta de comunicación en la pareja, podrían influir. https://comprarcialis.online/

 • cialis en españa

  May 17, 2019 at 1:49 pm

  Si existe un daño en la médula espinal que concierne a la erección, puede igualmente producirse una disfunción eréctil. Comprar cialis online chile

 • Disfunción eréctil sintomas

  May 18, 2019 at 9:36 pm

  El principal objetivo de la terapia sexual para la disfunción eréctil es ayudar al hombre a relajarse.

 • comprar levitra genérico

  May 19, 2019 at 10:38 am

  La culpa no solo puede afectar su capacidad para desempeñarse sexualmente, sino también la baja autoestima. Comprar Levitra original bayer

 • problemas de ereccion

  May 19, 2019 at 11:54 pm

  El avanafilo: Cuyo nombre comercial es Spedra, actúa aumentando el flujo sanguíneo en el pene siempre en presencia de estimulación sexual. https://deremedios.icu/impotencia-masculina.html

 • remedios para la impotencia

  May 20, 2019 at 2:34 pm

  Estas patologías son más frecuentes en personas mayores, por lo que los problemas de erección aumentan con la edad. medicamento para la ereccion del hombre

 • buy cialis online

  May 23, 2019 at 8:45 pm

  The medicine is effective for all men and ensures a great result.

 • comprar cialis online

  May 28, 2019 at 9:36 pm

  Pues vamos a jugar a algo así con el sexo. Comprar cialis genérico

 • disfunción eréctil cura

  May 30, 2019 at 1:05 pm

  Otra razón más simple podría ser la distracción.

 • propecia

  May 31, 2019 at 1:30 pm

  Sudden hair loss can signal an underlying medical condition that requires treatment. Finasteride works by stopping the body from making a male hormone, dihydrotestosterone (DHT).

 • oprol evorter

  June 8, 2019 at 4:56 am

  I really like reading through and I believe this website got some really useful stuff on it! .

 • visita el sitio

  June 22, 2019 at 12:17 pm

  La disfunción eréctil afecta a millones de hombres. No conseguir tener erección satisfactoria una vez u otra es completamente normal y pasa con todos los hombres, incluso con los más jóvenes.

 • pastillas online

  July 6, 2019 at 7:28 pm

  El médico puede considerar necesario la administración de medicamentos para prolongar la erección. Este es un proceso lento que puede incluir tratamiento con fármacos antidepresivos. Comprar cialis online en España

 • buy cialis online

  July 7, 2019 at 9:12 pm

  cGMP is responsible for keeping the penis full-bodied and strong.

 • buy cialis online

  August 3, 2019 at 2:39 pm

  Men with erectile dysfunction have less blood flowing in their penises when there are sexually active.

 • comprar levitra

  August 6, 2019 at 3:14 pm

  La Disfunción Eréctil es la segunda causa más importante de problemas sexuales en nuestro centro.

 • More hints

  August 15, 2019 at 12:56 am

  I just want to mention I am new to blogging and site-building and honestly liked this blog site. More than likely I’m planning to bookmark your website . You really come with really good articles. With thanks for revealing your web-site.

 • descripción

  September 17, 2019 at 5:09 pm

  Disfuncion erectil cialis 5 mg. Es la incapacidad de conseguir o mantener la erección más del 20 por ciento del tiempo. Aunque se solía creer que se debía a problemas psicológicos, en la actualidad se sabe que del 80 al 90 por ciento de los casos de impotencia son causados por problemas físicos, por lo general relacionados con el suministro de sangre al pene. Cialis vidalista…

Post a Comment