BOMONT??ADA’DA B??RA KEYF??: THE POPULIST

??stanbul???daki en g??zel bira-tavuk keyfi nerde yap??l??r derseniz, cevab??m??z haz??r. The Populist! Bomontiada i??erisinde yer alan mekanlar aras??nda, bizim ev sevdi??imiz:) Nerden Nereye: Bomont?? B??ra Fabr??kas?? T??m b??y??k ??ehirlerde oldu??u gibi ??stanbul???da da zaman i??inde eski binalar, fabrikalar, end??striyel alanlar ??ekil de??i??tiriyor, yava?? yava?? yerini ya??am alanlar??na, insanlar??n keyifli vakitler ge??irece??i mekanlara b??rak??yor. Bomonti???deki Eski

DUBLIN’DE YEME, ????ME, E??LENCE

Dublin denince akla gelen ilk ??ey ???e??lence ??? olmal??:) ??ehrin nerdeyse tamam?? b??y??k k??????k barlar, publar, canl?? m??zik mekanlar?? ve nefis restoranlardan olu??uyor. Nerdeyse t??m ??ehir s??rekli hafta sonu ya????yor gibi:) Hafta i??i i?? ????k?????? saatlerinden gece yar??s??na kadar sokaklar kalabal??k, hafta sonu ise yeme i??me keyfi ????lenden ba??l??yor. ????len saatlerinde bile mekanlardan canl?? m??zik

Arnavutk??y?????n lezzet k????esi : Hudson

??ehrin merkezi yava?? yava?? Arnavutk??y???e kayd??. Eskiden sadece bal??k????lara, bir de arada bir Bodrum Mant?????ya gitti??imiz semt art??k Cuma-Cumartesi geceleri i??in akl??m??za gelen ilk se??enek. Tabi bunda semtin di??er e??lence semtlerine??g??re daha ???g??venli??? olmas?? gibi ??ok tatl?? olmayan nedenler de etkili…Ama yine de as??l neden, semtte ard?? ard??na a????lan ve birbirine y??r??me mesafesinde olup size

Rak??n??n yan??na g??zel giden mekan: RokaPera

??stanbul???da hafta sonu dedin mi rak??s??z olmaz, rak?? da bi muhabbetsiz, bi de mezesiz olmaz. Meze i??i de kolay de??il hani, her yerde ya ayn?? tatlar var, ya ortalama -vasat lezzetler, bildik isimler… Can??n??z farkl?? mezeler tatmak, hem hafif tatlar hem de yeni ke??ifler yapmak isterse, mekan se??iminiz biraz zorla????yor. Yani bir k??z patl??can salatas??

Yeni Nesil Meyhane : Veranda Pera

90???lar??n T??rk??e pop m??zikleri, rak??-meze ile nas??l bir araya gelir diye merak ederseniz, istikamet Veranda Pera. Pera Palas Oteli???nin tam kar????s??ndaki 200 y??ll??k tarihi bir binan??n 3. ve 4. kat??nda yer alan bu tatl?? mekan, ???yeni nesil meyhane??? konseptinin ??nc??lerinden.   (foto??raf i??in te??ekk??rler thefork.com) Rak?? masas??ndayken bug??ne kadar genelde dinledi??iniz m??zikleri bir d??????n??n, ve