??EHR??N EN ??Y?? JAPON RESTORANI: ITSUMI

  Benim i??in sushi- sashimi demek, Japon mutfa???? demek, tam bir keyif yeme??i demek…S??radan bir g??nde yenmez, herhangi bir an gibi ge??mez, g??zel bir Japon restoran??nda ge??en bir ak??ama da zaten s??radan denmez. Japon mutfa????n??n bu kadar hayran?? biri olarak, b??y??k bir eksikli??imi ise yeni fark ettim; me??er ??stanbul???daki en muhte??em Japon restoran??na hen??z gitmemi??im!

DUBLIN’DE HAFTA SONU KEYF??

Hafta sonuna bir iki g??n daha ekleyip biraz ??lkeden, rutinden uzakla??al??m, yeni yerler g??relim, bol bol yiyip i??elim diyorsan??z, Dublin mutlaka listenizde olmal??! ??rlanda???n??n ba??kenti olan bu tatl?? ??ehir, tam 2-3 g??nde gezmelik, tad??n?? ????karmal??k bir yer. ??ehir ??ok b??y??k de??il, dolay??s??yla kolayl??kla b??y??k bir k??sm??n?? y??r??yerek gezebiliyorsunuz. Zaten gezilecek yerler listesinin b??y??k bir k??sm??n??

KARDA ??????N??Z?? ISITACAK LEZZETLER

Ya??as??n kar! Beklenen kar nihayet geldi. Hem de ne geldi! Her yer bembeyaz. ??ster kar??n keyfini evde battaniye alt??nda film izleyerek ????kar??n ister ofise gidemeyip evden kucaginizda laptop mailleri takip etmeye ??al??????n bu kar keyfine s??cac??k lezzetler ??art! her ya????n en sevd??????: S??cak ????kolata Gerekenler: ?? cup toz kakao ?? cup??toz ??eker ??? cup??s??cak su

Tam da bu havalara: Dev ??rg?? battaniyeler ??? Ohhio

Hafta sonu kar geliyor! Son bilmem ka?? y??l??n en so??uk g??nleri! Hepimiz donaca????z! Bir ka?? g??nd??r konu??tu??umuz konu, en az??ndan konu??tuklar??m??z aras??ndan daha az ??z??c?? olan konu bu, ???kar ne zaman geliyor??? heyecan??…Hepimiz yar??n sabah uyand??????m??zda her yer bembeyaz olsun, b??t??n g??n evde battaniye alt??nda film keyfi yapal??m pe??indeyiz. Zaten art??k pek d????arlara da ????kam??yoruz,

Madem hava buz, evde i??elim:)

Hava buz gibi, hayatta d????ar?? ????kmam bu hafta sonu diyenlerdenseniz, ev keyfini daha e??lenceli yapacak bir ka?? kokteyl ??nerimiz var. ??nerileri inceleyin, bir ka?? arkada????n??z?? eve davet edin, tatl?? tatl?? s??cak evin keyfini ????kar??n: S??cak g??nler?? ??zleyenlere: Jalapeno Margarita Gerekenler: Taze lime suyu Tekila Dilimlenmi?? Jalapeno biberleri Tuz Agave ??urubu ( bulamazsan??z standard ??urup /

Evde k???? keyfinin ad?? : S??cak ??arap

Havalar buz gibi olmu??ken, evde keyifli bir hafta sonuna en g??zel e??lik edecek ??eylerden biri de s??cak ??arap! So??uk Avrupa ??lkelerinin en sevdi??i k???? i??eceklerinden olan s??cak ??arap (mulled wine) hakk??n?? vererek yap??ld??????nda nefis bir lezzet olabiliyor. NERDEN ??IKMI?? BU SICAK ??ARAP? Baharatlarla tatland??r??lm???? ve ??s??t??lm???? ??arab??n ilk 2.yy’da Roma’da yap??ld?????? d??????n??l??yormu??. Tabi, Roma imparatorlu??unun

Eski hamam yeni tas: K??l????ali Pa??a Hamam??

Hepimizin akl??nda ??stanbul???daki hamamlarla ilgili az ??ok bir fikir vard??r…ya ??ok eskiler ya ??ok kalabal??klar…ve kesinlikle ???hijyenik ve temiz??? de??iller diye d??????n??yoruz, itiraf edelim. Siz de benim gibi, ???Ben hamama de??il, spa???ya giderim???, ??? ne i??im var benim hamamda ya??? diyenlerdenseniz s??k?? durun, en cici bici otellerin spa???lar??yla yar??????r bir hamam??m??z varm???? me??er:) Hem de