HADİ YAZ GERİ GELSİN DİYENLERE: HVAR

Yazın tembelliği bittiğine, serin havalara ve şehre geri döndüğümüze göre yazılara devam 🙂 Tatil sonrası ilk yazı bu madem, konusu da yine yaz, yine tatil olsun! (Bu seferki biraz uzun bir hafta sonu planı önerisi, ama olsun, kim demiş hafta sonları hep kısa olacak diye:)!) Hadİ yaz gerİ gelsİn: DalmaÇya KIyIlarI ve Hvar! Gittikçe popülerleşen

CUNDA’DA HAFTA SONU KEYF??

Havalar hala ??s??namad??, bir ???bahar keyfi??? ya da ???yaz geliyor??? moduna giremedik bir t??rl??…Yine de, g??zel havan??n oldu??u bir hafta sonuna denk gelirseniz ve k??sac??k bir tatil yapmak isterseniz, Cunda akl??n??zda olsun. CUNDA: Alibey??Adas????ya da daha bilindik ad??yla??Cunda, Bal??kesir’in Ayval??k il??esine ba??l?? bir??ada, daha do??rusu Ayval??k Adalar?? diye bilinen b??y??kl?? k??????kl?? yakla????k 22 adadan biri.

BAHARDA BİR LEZZET GEZİSİ: PARİS

Bahar geliyor, havalar ısınacak az kaldı. Güzel havalarda 2-3 gün yurt dışında bir yere kaçayım, yakınlarda ama uzakta olalım, güzel sokaklarda sabahtan akşama kadar tüm şehri yürüyelim, nefis yemekler yiyelim, şaraplar, kahveler içelim derseniz, istikamet belli. Evet, doğru tahmin ettiniz, hafta sonu keyfimiz bu sefer de Paris. Gez gez bİtmez gÜzellİkte bİr Şehİr Paris’te ne

LONDRA’DA B??R LEZZET K????ES??: BOROUGH MARKET

Londra dendi mi herkesin akl??na ba??ka ??eyler geliyor…Krali??e, Big Ben, k??rm??z?? ??ift katl?? otob??sler, ???yolun tersinden giden :)??? tarz taksiler… Benimse art??k akl??ma ilk gelen ??ey ???deniz mahs??lleri???. Nedenini anlat??nca, siz de hak vereceksiniz! Yeme ????me cennet?? Londra Biliyoruz, Londra, d??nyada akl??n??za gelen nerdeyse t??m mutfaklar?? deneyebilece??iniz ??ehirlerden biri. En ekonomik olan??ndan en pahal??s??na binlerce

DUBLIN’DE YEME, ????ME, E??LENCE

Dublin denince akla gelen ilk ??ey ???e??lence ??? olmal??:) ??ehrin nerdeyse tamam?? b??y??k k??????k barlar, publar, canl?? m??zik mekanlar?? ve nefis restoranlardan olu??uyor. Nerdeyse t??m ??ehir s??rekli hafta sonu ya????yor gibi:) Hafta i??i i?? ????k?????? saatlerinden gece yar??s??na kadar sokaklar kalabal??k, hafta sonu ise yeme i??me keyfi ????lenden ba??l??yor. ????len saatlerinde bile mekanlardan canl?? m??zik

DUBLIN’DE HAFTA SONU KEYF??

Hafta sonuna bir iki g??n daha ekleyip biraz ??lkeden, rutinden uzakla??al??m, yeni yerler g??relim, bol bol yiyip i??elim diyorsan??z, Dublin mutlaka listenizde olmal??! ??rlanda???n??n ba??kenti olan bu tatl?? ??ehir, tam 2-3 g??nde gezmelik, tad??n?? ????karmal??k bir yer. ??ehir ??ok b??y??k de??il, dolay??s??yla kolayl??kla b??y??k bir k??sm??n?? y??r??yerek gezebiliyorsunuz. Zaten gezilecek yerler listesinin b??y??k bir k??sm??n??

Bol biral?? bir hafta sonu: Heidelberg

Heidelberg normal bir gezginin listesinde olan yerlerden biri de??ildir, kabul. Heidelberg???e gidiyorsan??z a) Orda ya??ayan bir tan??d??????n??z, arkada????n??z vard??r (benim oldu??u gibi) b) Heidelberg ??niversitesine gidiyorsunuzdur, c) Frankfurt???tas??n??z ve can??n??z b??y??k ??ehirden s??k??lm????, Almanya???n??n daha tatl?? k??s??mlar??n?? g??rmek istemi??sinizdir. Nedeni ne olursa olsun, yolunuz bir g??n bu minik ??niversite ??ehrine d????erse hi?? pi??man olmayacaks??n??z. Heidelberg

Milano’da Hafta Sonu Keyfi

Hafta sonuna bir g??n daha ekleyeyim, ???long weekend??? yap??p bir yerlere gideyim diyenlerdenseniz, Milano???yu listenize mutlaka ekleyin. Tam 2-3 g??nde doya doya gezilecek, nefis bir ??talyan ??ehri. Bir hafta sonunda t??m ??ehri dola??abilir, tasar??m, moda ve dekorasyon d??kkanlar??nda kendinizi kaybedebilir ya da pi??man olana kadar muhte??em yemekler ve i??kilerle hafta sonunun tad??n?? ????karabilirsiniz. Gezilecek, g??r??lecek