CUNDA’DA HAFTA SONU KEYF??

Havalar hala ??s??namad??, bir ???bahar keyfi??? ya da ???yaz geliyor??? moduna giremedik bir t??rl??…Yine de, g??zel havan??n oldu??u bir hafta sonuna denk gelirseniz ve k??sac??k bir tatil yapmak isterseniz, Cunda akl??n??zda olsun. CUNDA: Alibey??Adas????ya da daha bilindik ad??yla??Cunda, Bal??kesir’in Ayval??k il??esine ba??l?? bir??ada, daha do??rusu Ayval??k Adalar?? diye bilinen b??y??kl?? k??????kl?? yakla????k 22 adadan biri.

N????ANTA??I’NIN EN LEZZETL?? SUSHILER??: NAOM?? SUSHI

Hepinizin art??k bildi??i gibi, happyweekendme olarak sushi???ye bay??l??yoruz. Hedefimiz de ??stanbul???un t??m sushilerini denemek, size en g??zellerini ??nermek. Bu aray????ta, nihayet Ni??anta???????n??n en keyifli Japon restoran??n?? da bulduk:) Naomi Sushi: 2016???n??n A??ustos ay??nda a????lan Naomi Sushi, Ni??anta???????n??n pop??ler mekanlar??n??n s??ra s??ra dizildi??i Mim Kemal ??ke Caddesi???nde, yine sevdi??imiz mekanlardan biri olan Den???in hemen yan?? ba????nda.

BAHAR KAHVALTILARI : AVOKADOLU EGGS BENEDICT

Ya??as??n bahar! Hen??z g??ne??i tam g??remesek de g??zel havalar ??ok yak??nda! Sabah kahvalt??lar??m??z?? g??ne?? ??????????nda yapma g??nleri geliyor:) Hafta sonu keyfiniz nefis bir kahvalt??ya ba??las??n istiyorsan??z, tam bahar havalar??na g??re, hafif ama lezzetli bir tarifimiz var. YUMURTASIZ KAHVALTI OLMAZ D??YENLERE BAHAR ES??NT??S??: AVOKADOLU EGGS BENEDICT Normalde po??e pi??mi?? yumurta ??zerine, yine yumurta bazl?? bir sos

BAHARDA BİR LEZZET GEZİSİ: PARİS

Bahar geliyor, havalar ısınacak az kaldı. Güzel havalarda 2-3 gün yurt dışında bir yere kaçayım, yakınlarda ama uzakta olalım, güzel sokaklarda sabahtan akşama kadar tüm şehri yürüyelim, nefis yemekler yiyelim, şaraplar, kahveler içelim derseniz, istikamet belli. Evet, doğru tahmin ettiniz, hafta sonu keyfimiz bu sefer de Paris. Gez gez bİtmez gÜzellİkte bİr Şehİr Paris’te ne

AKMERKEZ?????N EN TATLI K????ES??: VAKKO PATISSERIE

Akmerkez???in hemen ana giri?? kap??s??n??n yan??nda, Vakko ma??azas??n??n ??n??ne tatl???? bir mekan a????ld??: Vakko Patisserie Petit Four. Etiler???in g??be??inde, mini bir Frans??z k????esi gibi, nefis tatl??lar, cici bici fincanlarda ??aylar kahveler… Biraz La Duree‘yi and??ran bir ortam var, zaten ama?? da san??r??m bu “artizanal tatl??” keyfini ??stanbul’a ta????mak. K??zlarla ???koko????? bir ??ay saati yapal??m, anneleri

??STANBUL’DA ANADOLU LEZZETLER??: ????YA

Bundan sonra can??m??z Anadolu lezzetleri, ger??ekten hakiki kebaplar ??ekti mi, yolumuz mutlaka Kad??k??y???e d????ecek. Anadolu yakas??nda oturanlar??n muhtemelen bildi??i bir lezzet k????esini biraz ge????ke??fedebildik: ??iya. Ge?? olsun, eksik olmas??n diyerek de men??den bol bol ??ey denedik:) 30 y??ll??k b??r lezzet tar??h??: ??iya, 1987 y??l??nda, Kad??k??y ??ar???? i??inde minik bir d??kkanda kurulmu??. Kurucusu, Gaziantep ??? Nizip???li

LONDRA’DA B??R LEZZET K????ES??: BOROUGH MARKET

Londra dendi mi herkesin akl??na ba??ka ??eyler geliyor…Krali??e, Big Ben, k??rm??z?? ??ift katl?? otob??sler, ???yolun tersinden giden :)??? tarz taksiler… Benimse art??k akl??ma ilk gelen ??ey ???deniz mahs??lleri???. Nedenini anlat??nca, siz de hak vereceksiniz! Yeme ????me cennet?? Londra Biliyoruz, Londra, d??nyada akl??n??za gelen nerdeyse t??m mutfaklar?? deneyebilece??iniz ??ehirlerden biri. En ekonomik olan??ndan en pahal??s??na binlerce

BOMONT??ADA’DA B??RA KEYF??: THE POPULIST

??stanbul???daki en g??zel bira-tavuk keyfi nerde yap??l??r derseniz, cevab??m??z haz??r. The Populist! Bomontiada i??erisinde yer alan mekanlar aras??nda, bizim ev sevdi??imiz:) Nerden Nereye: Bomont?? B??ra Fabr??kas?? T??m b??y??k ??ehirlerde oldu??u gibi ??stanbul???da da zaman i??inde eski binalar, fabrikalar, end??striyel alanlar ??ekil de??i??tiriyor, yava?? yava?? yerini ya??am alanlar??na, insanlar??n keyifli vakitler ge??irece??i mekanlara b??rak??yor. Bomonti???deki Eski

??EHR??N EN ??Y?? JAPON RESTORANI: ITSUMI

  Benim i??in sushi- sashimi demek, Japon mutfa???? demek, tam bir keyif yeme??i demek…S??radan bir g??nde yenmez, herhangi bir an gibi ge??mez, g??zel bir Japon restoran??nda ge??en bir ak??ama da zaten s??radan denmez. Japon mutfa????n??n bu kadar hayran?? biri olarak, b??y??k bir eksikli??imi ise yeni fark ettim; me??er ??stanbul???daki en muhte??em Japon restoran??na hen??z gitmemi??im!

DUBLIN’DE YEME, ????ME, E??LENCE

Dublin denince akla gelen ilk ??ey ???e??lence ??? olmal??:) ??ehrin nerdeyse tamam?? b??y??k k??????k barlar, publar, canl?? m??zik mekanlar?? ve nefis restoranlardan olu??uyor. Nerdeyse t??m ??ehir s??rekli hafta sonu ya????yor gibi:) Hafta i??i i?? ????k?????? saatlerinden gece yar??s??na kadar sokaklar kalabal??k, hafta sonu ise yeme i??me keyfi ????lenden ba??l??yor. ????len saatlerinde bile mekanlardan canl?? m??zik