CUNDA’DA HAFTA SONU KEYF??

Havalar hala ??s??namad??, bir ???bahar keyfi??? ya da ???yaz geliyor??? moduna giremedik bir t??rl??…Yine de, g??zel havan??n oldu??u bir hafta sonuna denk gelirseniz ve k??sac??k bir tatil yapmak isterseniz, Cunda akl??n??zda olsun. CUNDA: Alibey??Adas????ya da daha bilindik ad??yla??Cunda, Bal??kesir’in Ayval??k il??esine ba??l?? bir??ada, daha do??rusu Ayval??k Adalar?? diye bilinen b??y??kl?? k??????kl?? yakla????k 22 adadan biri.

ARANAN BURRITO BULUNDU! : DON PABLO’S GRILL

??stanbul???da nihayet ger??ek bir burrito lezzeti bulabilece??iniz bir yer var! Don Pablo???s Grill. T??m d??nya mutfaklar??ndan bol bol bulabilece??imiz can??m??z ??ehrimiz nedense bir Hint, bir Meksika mutfa????nda pek zay??f ­čÖé Etiler???deki TGI Fridays ve El Torito da kapand??????ndan beri hakk??n?? vere vere bir quesedilla, bir taco ya da burrito yemek, en az??ndan Avrupa yakas??nda pek

N????ANTA??I’NIN EN LEZZETL?? SUSHILER??: NAOM?? SUSHI

Hepinizin art??k bildi??i gibi, happyweekendme olarak sushi???ye bay??l??yoruz. Hedefimiz de ??stanbul???un t??m sushilerini denemek, size en g??zellerini ??nermek. Bu aray????ta, nihayet Ni??anta???????n??n en keyifli Japon restoran??n?? da bulduk:) Naomi Sushi: 2016???n??n A??ustos ay??nda a????lan Naomi Sushi, Ni??anta???????n??n pop??ler mekanlar??n??n s??ra s??ra dizildi??i Mim Kemal ??ke Caddesi???nde, yine sevdi??imiz mekanlardan biri olan Den???in hemen yan?? ba????nda.

BAHAR KAHVALTILARI : AVOKADOLU EGGS BENEDICT

Ya??as??n bahar! Hen??z g??ne??i tam g??remesek de g??zel havalar ??ok yak??nda! Sabah kahvalt??lar??m??z?? g??ne?? ??????????nda yapma g??nleri geliyor:) Hafta sonu keyfiniz nefis bir kahvalt??ya ba??las??n istiyorsan??z, tam bahar havalar??na g??re, hafif ama lezzetli bir tarifimiz var. YUMURTASIZ KAHVALTI OLMAZ D??YENLERE BAHAR ES??NT??S??: AVOKADOLU EGGS BENEDICT Normalde po??e pi??mi?? yumurta ??zerine, yine yumurta bazl?? bir sos

BAHARDA B─░R LEZZET GEZ─░S─░: PAR─░S

Bahar geliyor, havalar ─▒s─▒nacak az kald─▒. G├╝zel havalarda 2-3 g├╝n yurt d─▒┼č─▒nda bir yere ka├žay─▒m, yak─▒nlarda ama uzakta olal─▒m, g├╝zel sokaklarda sabahtan ak┼čama kadar t├╝m ┼čehri y├╝r├╝yelim, nefis yemekler yiyelim, ┼čaraplar, kahveler i├želim derseniz, istikamet belli. Evet, do─čru tahmin ettiniz, hafta sonu keyfimiz bu sefer de Paris. Gez gez b─░tmez g├ťzell─░kte b─░r ┼×eh─░r Paris’te ne

AKMERKEZ?????N EN TATLI K????ES??: VAKKO PATISSERIE

Akmerkez???in hemen ana giri?? kap??s??n??n yan??nda, Vakko ma??azas??n??n ??n??ne tatl???? bir mekan a????ld??: Vakko Patisserie Petit Four. Etiler???in g??be??inde, mini bir Frans??z k????esi gibi, nefis tatl??lar, cici bici fincanlarda ??aylar kahveler… Biraz La Duree‘yi and??ran bir ortam var, zaten ama?? da san??r??m bu “artizanal tatl??” keyfini ??stanbul’a ta????mak. K??zlarla ???koko????? bir ??ay saati yapal??m, anneleri

??STANBUL’DA ANADOLU LEZZETLER??: ????YA

Bundan sonra can??m??z Anadolu lezzetleri, ger??ekten hakiki kebaplar ??ekti mi, yolumuz mutlaka Kad??k??y???e d????ecek. Anadolu yakas??nda oturanlar??n muhtemelen bildi??i bir lezzet k????esini biraz ge????ke??fedebildik: ??iya. Ge?? olsun, eksik olmas??n diyerek de men??den bol bol ??ey denedik:) 30 y??ll??k b??r lezzet tar??h??: ??iya, 1987 y??l??nda, Kad??k??y ??ar???? i??inde minik bir d??kkanda kurulmu??. Kurucusu, Gaziantep ??? Nizip???li

LONDRA’DA B??R LEZZET K????ES??: BOROUGH MARKET

Londra dendi mi herkesin akl??na ba??ka ??eyler geliyor…Krali??e, Big Ben, k??rm??z?? ??ift katl?? otob??sler, ???yolun tersinden giden :)??? tarz taksiler… Benimse art??k akl??ma ilk gelen ??ey ???deniz mahs??lleri???. Nedenini anlat??nca, siz de hak vereceksiniz! Yeme ????me cennet?? Londra Biliyoruz, Londra, d??nyada akl??n??za gelen nerdeyse t??m mutfaklar?? deneyebilece??iniz ??ehirlerden biri. En ekonomik olan??ndan en pahal??s??na binlerce

BOMONT??ADA’DA B??RA KEYF??: THE POPULIST

??stanbul???daki en g??zel bira-tavuk keyfi nerde yap??l??r derseniz, cevab??m??z haz??r. The Populist! Bomontiada i??erisinde yer alan mekanlar aras??nda, bizim ev sevdi??imiz:) Nerden Nereye: Bomont?? B??ra Fabr??kas?? T??m b??y??k ??ehirlerde oldu??u gibi ??stanbul???da da zaman i??inde eski binalar, fabrikalar, end??striyel alanlar ??ekil de??i??tiriyor, yava?? yava?? yerini ya??am alanlar??na, insanlar??n keyifli vakitler ge??irece??i mekanlara b??rak??yor. Bomonti???deki Eski

??EHR??N EN ??Y?? JAPON RESTORANI: ITSUMI

  Benim i??in sushi- sashimi demek, Japon mutfa???? demek, tam bir keyif yeme??i demek…S??radan bir g??nde yenmez, herhangi bir an gibi ge??mez, g??zel bir Japon restoran??nda ge??en bir ak??ama da zaten s??radan denmez. Japon mutfa????n??n bu kadar hayran?? biri olarak, b??y??k bir eksikli??imi ise yeni fark ettim; me??er ??stanbul???daki en muhte??em Japon restoran??na hen??z gitmemi??im!