Yeni Nesil Meyhane : Veranda Pera

90???lar??n T??rk??e pop m??zikleri, rak??-meze ile nas??l bir araya gelir diye merak ederseniz, istikamet Veranda Pera. Pera Palas Oteli???nin tam kar????s??ndaki 200 y??ll??k tarihi bir binan??n 3. ve 4. kat??nda yer alan bu tatl?? mekan, ???yeni nesil meyhane??? konseptinin ??nc??lerinden.   (foto??raf i??in te??ekk??rler thefork.com) Rak?? masas??ndayken bug??ne kadar genelde dinledi??iniz m??zikleri bir d??????n??n, ve

Milano’da Hafta Sonu Keyfi

Hafta sonuna bir g??n daha ekleyeyim, ???long weekend??? yap??p bir yerlere gideyim diyenlerdenseniz, Milano???yu listenize mutlaka ekleyin. Tam 2-3 g??nde doya doya gezilecek, nefis bir ??talyan ??ehri. Bir hafta sonunda t??m ??ehri dola??abilir, tasar??m, moda ve dekorasyon d??kkanlar??nda kendinizi kaybedebilir ya da pi??man olana kadar muhte??em yemekler ve i??kilerle hafta sonunun tad??n?? ????karabilirsiniz. Gezilecek, g??r??lecek