Rak??n??n yan??na g??zel giden mekan: RokaPera

??stanbul???da hafta sonu dedin mi rak??s??z olmaz, rak?? da bi muhabbetsiz, bi de mezesiz olmaz. Meze i??i de kolay de??il hani, her yerde ya ayn?? tatlar var, ya ortalama -vasat lezzetler, bildik isimler… Can??n??z farkl?? mezeler tatmak, hem hafif tatlar hem de yeni ke??ifler yapmak isterse, mekan se??iminiz biraz zorla????yor. Yani bir k??z patl??can salatas??

Evde k???? keyfinin ad?? : S??cak ??arap

Havalar buz gibi olmu??ken, evde keyifli bir hafta sonuna en g??zel e??lik edecek ??eylerden biri de s??cak ??arap! So??uk Avrupa ??lkelerinin en sevdi??i k???? i??eceklerinden olan s??cak ??arap (mulled wine) hakk??n?? vererek yap??ld??????nda nefis bir lezzet olabiliyor. NERDEN ??IKMI?? BU SICAK ??ARAP? Baharatlarla tatland??r??lm???? ve ??s??t??lm???? ??arab??n ilk 2.yy’da Roma’da yap??ld?????? d??????n??l??yormu??. Tabi, Roma imparatorlu??unun

Kokteyller ve sokak lezzetleri: Dirty Hands

Dirty Hands ger??ek bir “comfort food” cenneti. Nefis kokteyller i??eyim, yan??nda g??zel at????t??rmal??klar, sokak lezzetleri, b??yle sosisliler, tavuk kanatlar??, nacholar olsun ve de bunlar????tatl???? minik bir “mahalle bar??nda” yapay??m derseniz buras?? tam size g??re. Akatlar’da, Akmerkez’in hemen kar????s??ndaki cadde ??zerinde a????lan Dirty Hands, Arnavutk??y Any‘nin kurucular?? taraf??ndan a????lan, mini minicik bir mekan. Hatta yerini bilmiyorsan??z

Yeni Nesil Meyhane : Veranda Pera

90???lar??n T??rk??e pop m??zikleri, rak??-meze ile nas??l bir araya gelir diye merak ederseniz, istikamet Veranda Pera. Pera Palas Oteli???nin tam kar????s??ndaki 200 y??ll??k tarihi bir binan??n 3. ve 4. kat??nda yer alan bu tatl?? mekan, ???yeni nesil meyhane??? konseptinin ??nc??lerinden.   (foto??raf i??in te??ekk??rler thefork.com) Rak?? masas??ndayken bug??ne kadar genelde dinledi??iniz m??zikleri bir d??????n??n, ve

Eski hamam yeni tas: K??l????ali Pa??a Hamam??

Hepimizin akl??nda ??stanbul???daki hamamlarla ilgili az ??ok bir fikir vard??r…ya ??ok eskiler ya ??ok kalabal??klar…ve kesinlikle ???hijyenik ve temiz??? de??iller diye d??????n??yoruz, itiraf edelim. Siz de benim gibi, ???Ben hamama de??il, spa???ya giderim???, ??? ne i??im var benim hamamda ya??? diyenlerdenseniz s??k?? durun, en cici bici otellerin spa???lar??yla yar??????r bir hamam??m??z varm???? me??er:) Hem de

Milano’da Hafta Sonu Keyfi

Hafta sonuna bir g??n daha ekleyeyim, ???long weekend??? yap??p bir yerlere gideyim diyenlerdenseniz, Milano???yu listenize mutlaka ekleyin. Tam 2-3 g??nde doya doya gezilecek, nefis bir ??talyan ??ehri. Bir hafta sonunda t??m ??ehri dola??abilir, tasar??m, moda ve dekorasyon d??kkanlar??nda kendinizi kaybedebilir ya da pi??man olana kadar muhte??em yemekler ve i??kilerle hafta sonunun tad??n?? ????karabilirsiniz. Gezilecek, g??r??lecek