BAHAR KAHVALTILARI : AVOKADOLU EGGS BENEDICT

Ya??as??n bahar! Hen??z g??ne??i tam g??remesek de g??zel havalar ??ok yak??nda! Sabah kahvalt??lar??m??z?? g??ne?? ??????????nda yapma g??nleri geliyor:) Hafta sonu keyfiniz nefis bir kahvalt??ya ba??las??n istiyorsan??z, tam bahar havalar??na g??re, hafif ama lezzetli bir tarifimiz var.

YUMURTASIZ KAHVALTI OLMAZ D??YENLERE BAHAR ES??NT??S??: AVOKADOLU EGGS BENEDICT

Normalde po??e pi??mi?? yumurta ??zerine, yine yumurta bazl?? bir sos olan Hollandaise sosla yap??lan, a????r?? lezzetli ama bir o kadar da a????r bir yemektir Eggs Benedict. ??ahsen yedikten sonra birka?? saat nefes alamad??????m g??nler oldu:)

Bu tarifte ise, daha hafif, tam baharl??k bir ??neri var, bence nefis!

Gerekenler (1 pors??yon ??????n)

 • Yar??m avokado (olgun ??? yemeye haz??r, soyulmu?? ve??dilimlenmi??)
 • 2 ??ay ka???????? limon suyu
 • 2 ??orba ka???????? zeytinya????
 • Tuz
 • Karabiber
 • 1 adet yumurta
 • 1 dilim domates
 • 1 adet bagel, yuvarlak sandvi?? ekme??i ya da tost ekme??i (ya da diledi??iniz herhangi bir ekmek t??r??, e??er bulabilirseniz en g??zel ???english muffin??? ile gidiyor:)

Nas??l yap??yoruz:

Yumurta:

Yumurtay?? ???po??e??? pi??irmek biraz marifet isteyen bir durum. ??lk defa deniyorsan??z hayal k??r??kl?????? veya k??????k aksiliklerle kar????la??mak olas??, ama emin olun bir ka?? sefer denemeden sonra ustala??abiliyorsunuz.

??ncelikle, bir tencereye suyu koyuyoruz ve de hafif kaynar noktaya kadar getiriyoruz (fokur fokur kaynamas??na gerek yok, ama olduk??a s??cak – kaynamaya yak??n olmas?? ve de sabit ??s??da kalmas?? ??nemli) Sonras??nda tencerenin i??in az??c??k sirke ekliyoruz, bu yumurtan??n ??eklinin bozulmadan pi??mesine yard??mc?? olacak.

Yumurtay?? ayr?? bir kaba k??r??yoruz. Akl??n??zda olsun, yumurta ne kadar tazeyse ???po??e??? pi??mesi o kadar kolay, ??ekli o kadar d??zg??n olacakt??r.

Yumurtay?? suya atmadan ??nce suyu hafif??e kar????t??rarak minik bir girdap yarat??yoruz, bu da yumurta at??ld??????nda beyaz??n sar??s??n??n etraf??n?? kaplamas??na yard??mc?? olacak k??????k bir numara:)

Girdab??m??z da haz??rsa, yumurtam??z?? yava????a en ortas??na b??rak??yoruz, her??ey yolunda giderse yumurta beyaz??n??n yava????a sar??y?? kaplamaya ba??lad??????n?? g??receksiniz.

Yakla????k 3dk pi??irmeye b??rak??yoruz, sonra da bir kep??e yard??m??yla yava????a sudan ????kart??yoruz. Fazla suyu almak ad??na yumurtay?? ekme??inize koymadan ??nce bir ka????t havlu ??zerine koymak iyi oluyor.

Kar??????k geldi derseniz bu videoyu da izlemenizde fayda var:)

Sos ??????n:

Avokado ve limon suyunu, ??zerine 1/3 bardak??s??cak su ekleyerek blender’da kar????t??r??yoruz. Kar??????m??n yumu??ak, p??r??zs??z bir p??re k??vam??na gelmesi ??nemli, yakla????k 2 dakika boyunca, arada kab??n kenarlar??n?? i??eri geri s??y??rarak kar????t??rmaya devam ediyoruz.

En sonuna do??ru, zeytinya????n?? da ekleyerek k??sac??k bir tur daha kar????t??r??yoruz ve sonra duruyoruz. (Blender yoksa bunu kar????t??r??c?? ile elle de yapabilirsiniz tabi ama blender ??ok daha p??r??zs??z bir p??re elde etmenize yard??mc?? olacakt??r) En sonunda da tuz ve karabiberi ekliyoruz.

Se??ti??iniz ekme??i k??zart??p ??zerine ince bir kat tereya?? s??rd??kten, bir dilim domates ve dilerseniz bir yaprak marul ekledikten sonra po??e yumurtam??z?? ??st??ne koyuyoruz, ??zerine de avokadolu sosumuzu d??k??yoruz.

Afiyet olsun:)

Tarif ve foto??raflar i??in te??ekk??rler foodandwine.com ve bbcgoodfood.com

 

 

KARDA ??????N??Z?? ISITACAK LEZZETLER

Ya??as??n kar! Beklenen kar nihayet geldi. Hem de ne geldi! Her yer bembeyaz. ??ster kar??n keyfini evde battaniye alt??nda film izleyerek ????kar??n ister ofise gidemeyip evden kucaginizda laptop mailleri takip etmeye ??al??????n bu kar keyfine s??cac??k lezzetler ??art!

her ya????n en sevd??????: S??cak ????kolata

Gerekenler:
 • ?? cup toz kakao
 • ?? cup??toz ??eker
 • ??? cup??s??cak su
 • Bir ??imdik tuz
 • 4 cup s??t
 • 1 ??ay ka???????? vanilya veya ??ubuk vanilya
Nas??l yapaca????z?
 • Toz kakao, ??eker, tuz ve suyu orta boy bir tencerede kar????t??r??yoruz.
 • Kar??????m?? orta ate??te, devaml?? kar????t??rarak pi??iriyoruz. Kar??????m kaynad??ktan sonra yine kar????t??rarak bir dakika daha pi??iriyoruz.
 • S??t?? bu kar??????ma ekleyerek pi??irmeye devam ediyoruz ancak bu sefer kaynamamas?? ??nemli! S??t?? iyice kar????t??rarak ??s??tman??z yeterli, kaynamamas??na dikkat ederek ate??ten al??yoruz.
 • Tenceremizi ate??ten ald??ktan sonra vanilyay?? ekleyip kar????t??r??yoruz.
 • Art??k servise haz??r! Tabi dilerseniz bardaklara birer marshmallow ya da ??ubuk tar????n da ekleyebilirsiniz, size kalm????!

??????n??z?? ??s??tmak ??????n: zencef??l ??ayi

Gerekenler:
 • 85gr ince do??ranm???? taze zencefil
 • Bal
 • Tar????n
NASIL YAPACA??IZ?
 • ??nce do??ranm???? zencefil dilimlerini??bir tencereye koyuyoruz. ??stlerine 1 bardak su ekleyip kaynat??yoruz. Kaynad??ktan sonra ocaktan al??p s??z??yoruz.
 • Dilerseniz zencefiller kaynad??ktan sonra ??ubuk tar????n veya karanfil de ekleyerek lezzetini art??rmas??n?? sa??layabilirsiniz.
 • Ocaktan ald??????m??z kar??????ma bal ekleyip hafif??e kar????t??rarak erimesini sa??l??yoruz. ??imdi servise haz??r??z.

(foto??raf i??in te??ekk??rler: shape.com)

STARBUCKS’A KADAR G??DEMEM D??YENLERE: VAN??LYA CHAI TEA LATTE

GEREKENLER (2 K??????L??K)

 • 2 bardak??su
 • 2-3 tane karabiber
 • 3 b??t??n karanfil
 • ??? ??ay ka??????????muskat
 • ?? ??ay ka???????? toz??kakule
 • ?? ??ay ka???????? toz zencefil
 • 1????ubuk tar????n
 • 2??adet po??et siyah ??ay
 • 1 ??orba ka???????? toz ??eker
 • 1 ??ay ka???????? vanilya ??z?? veya ??ubuk vanilya
 • ?? bardak s??t
NASIL YAPACA??IZ?
 • Suyu, karabiber tanelerini, karanfili, kakuleyi, zencefili, muskat?? ve ??ubuk tar????n?? ufak bir tencereye koyun.
 • Kar??????m?? kaynat??n. Kaynad??ktan sonra en az 5 dakika kaynatmaya devam edin. (ne kadar uzun s??re kaynat??rsan??z baharatlar??n lezzeti o kadar ??ok ????kacakt??r)
 • Ate??i kapat??n. Po??et ??aylar?? i??ine at??n ve 5-6 dakika bekleyin.
 • Toz ??ekeri ve vanilyay?? ekleyin ve kar????t??r??n.
 • Ayr?? bir tencerede s??t?? ??s??t??n ve s??cak s??t?? bu kar??????ma ekleyin.
 • Dilerseniz servis ederken de fincanlara toz tar????n ekleyebilirsiniz.

(foto??raf ve tarif i??in te??ekk??rler:??momontimeout.com)

 

Tam da bu havalara: Dev ??rg?? battaniyeler ??? Ohhio

Hafta sonu kar geliyor! Son bilmem ka?? y??l??n en so??uk g??nleri! Hepimiz donaca????z! Bir ka?? g??nd??r konu??tu??umuz konu, en az??ndan konu??tuklar??m??z aras??ndan daha az ??z??c?? olan konu bu, ???kar ne zaman geliyor??? heyecan??…Hepimiz yar??n sabah uyand??????m??zda her yer bembeyaz olsun, b??t??n g??n evde battaniye alt??nda film keyfi yapal??m pe??indeyiz. Zaten art??k pek d????arlara da ????kam??yoruz, hep evdeyiz ya…

Bir yerlerde birileri de bu ???evde battaniye keyfi??? potansiyelimizi g??rm???? ve tam da bu havalara g??re koskocaman, pufuduk pufuduk batteniyeler yapm????!

Devasa pufuduklar: OHHIO

2015???te, Ukrayna???l?? 27 ya????nda bir tasar??mc?? olan Anna Marinenko taraf??ndan yarat??lan bir marka Ohhio. Bu me??hur batteniyeler ise tamamen ??ans eseri ortaya ????km????. Koskocaman bir Merino y??n balyas??na denk gelen Marinenko, deneysel bir yakla????mla hi?? bir ??i?? ya da yard??mc?? alet -edavat kullanmadan, sadece kollar??yla ilk batteniyesini ??rm????. ??lk eserinin foto??raf??n?? sosyal medyaya koyduktan sonra ald?????? tepkiler de burdaki f??rsat?? g??rmesini sa??lam????.

Aral??k 2015???te tek ki??ilik bir Kickstarter projesi olarak i??e koyulmu??, ??imdi ise 20 ki??inin ??al????t??????, d??nyan??n her yerine ??r??nlerini g??nderen ba??ar??l?? bir marka haline gelmi?? durumda!

Neden BAYILDIK?:

En yumu??ac??k Avustralya Merino y??nleri kullan??larak yap??lan bu battaniyelerin en b??y??k ??zelli??i elle ??r??lmesi. Kocaman d??????mlere sahip dolay??s??yla da normal bir battaniyeye g??re kat kat daha pufuduk. ??stelik akl??n??za gelebilecek her renkte alman??z m??mk??n!

Anna Marienko, batteniyelerle ba??lad?????? yolculu??a atk??lar, evde kanepenizin ??zerine atabilece??iniz ??rt??ler, bereler ve hatta kazaklarla devam ediyor…Kocaman kazaklar ne kadar kullan????l?? olur bilemedim, benim hala favorim battaniyeler.

Nerden nas??l alab??l??yoruz?:

Markan??n websitesi ??zerinden sipari?? verebiliyorsunuz, d??nyan??n her yerine g??nderim yap??yorlarm????. Ayr??ca Etsy ??zerinden bulabiliyorsunuz.

Yaln??z, tahmin edece??iniz gibi el yap??m??, ve de d??nyaca ??nl?? bir hale gelmi?? bir marka olarak ??r??nler olduk??a pahal??! K??????k boy batteniyeler 300 USD???dan ba??larken, boyut artt??k??a fiyatlar 900 USD???a kadar ????kabiliyor! (bir ka?? ki??i birle??ip yeni eve ????kan bir arkada????n??za, ya da yeni evlenen birine alt??n yerine hediye alabilirsiniz mesela)!

Ben daha alamad??m, olur da bana hediye almak isteyen olursa da hay??r demem:)

Ben kendim de yapar??m ki bunu derseniz, websitesinden y??n de sat??n alabiliyorsunuz. Belki sizin yapt??klar??n??z daha da iyi olur, neden olmas??n:)

 

Madem hava buz, evde i??elim:)

Hava buz gibi, hayatta d????ar?? ????kmam bu hafta sonu diyenlerdenseniz, ev keyfini daha e??lenceli yapacak bir ka?? kokteyl ??nerimiz var.

??nerileri inceleyin, bir ka?? arkada????n??z?? eve davet edin, tatl?? tatl?? s??cak evin keyfini ????kar??n:

S??cak g??nler?? ??zleyenlere: Jalapeno Margarita

Gerekenler:
 • Taze lime suyu
 • Tekila
 • Dilimlenmi?? Jalapeno biberleri
 • Tuz
 • Agave ??urubu ( bulamazsan??z standard ??urup / ??eker veya bal da kullanabilirsiniz)
 • B??y??k bir bardak, ya da kavanoz
Jalapeno Margarita
Nas??l yap??yoruz?

E??er tuz seviyorsan??z, ??ncelikle barda????n??z??n kenar??n?? bir dilim lime ile silin ve barda????n a??z??n?? tuza bat??r??n, t??m barda????n ??evresinde ince bir tuz ??izgisi olu??acakt??r.

Jalapeno biberlerini ince ince dilimleyin, ve ac??ya ne kadar dayan??kl?? oldu??unuza g??re 2-3 ya da daha fazla dilimi barda??a at??n. (unutmay??n, jalapeno biberinin u?? k??s??mlar?? nispeten daha az ac?? olurken dibe yakla??t??k??a, i??indeki tohumlar artt??k??a ac??s?? da artacakt??r)

Biberleri barda????n dibine at??n ve bir ka????k veya kar????t??r??c?? yard??m??yla biberleri hafif??e ezin, ki aromalar?? yay??ls??n, ??zerine de bir ka????k agave ??urubu (ya da bal) ekleyin. Agave ??urubu almak isterseniz de buraya bir bak??n derim:)

Barda???? buzla doldurun, sonras??nda kalan alanlar??n 2/3?????n?? taze lime suyuyla, 1/3?????n?? de tekila ile doldurun.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler: brostrick.com/

Canland??r??c?? b??r lezzet arayanlara: Grapefruit Whisky Sour

Gerekenler:
 • 3 oz viski (2 ki??i i??in)
 • So??uk soda
 • Greyfurt suyu (tercihinize g??re 1 ya da 2 adet greyfurtun suyu)
 • Limon dilimleri
 • Buz

Grapefruit Whisky Sour

NASIL YAPIYORUZ?
??ki barda???? buzla dolduruyoruz, ??zerlerine ??nce viski, sonra da soda ve greyfurt suyu ekliyoruz. (Soda – greyfurt suyu oran??n?? lezzet terchinize g??re ayarlayabilirsiniz)
Barda??a limon dilimlerini de eklediniz mi, i??kimiz haz??r! (Farkl?? bir lezzet isterseniz limon yerine mandalina dilimleri de ekleyebilirsiniz)
Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: heatherchristo.com

 

Kahve keyf??n?? lezzetlend??rmek ??steyenlere: Blizzard

GEREKENLER:
 • 1,5 oz viski veya rom
 • 0,5 oz f??nd??k lik??r??
 • 0,5 oz Baileys (ya da benzer, Irish Cream lik??r??)
 • 1 fincan s??cak kahve
 • Krema
Blizzard
NASIL YAPIYORUZ?

Viski, f??nd??k lik??r?? ve Baileys’i cam bir kahve fincan?? i??erisine ekleyip kar????t??r??yoruz. Kar??????m??n ??zerine s??cak kahvemizi d??k??yoruz. En ??st??ne de kremam??z??, ve tercihe g??re rende ??ikolatam??z?? ekliyor ve nefis bir s??cak kokteylin tad??n?? ????kart??yoruz.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: huffingtonpost.com ve more.com

Klas??k lezzetlerden vazge??mem d??yenlere: NArl?? ??ampanya Punch

GEREKENLER:
 • 1,5 cup nar suyu
 • 1 cup armut veya ??eftali suyu
 • 1/4 cup??Grand Marnier (veya portakal aromal?? farkl?? bir lik??r)
 • 1 ??i??e ??ampanya (veya dilerseniz k??p??kl?? ??arap ya da Prosecco da kullanabilirsiniz)
Narl?? ??ampanya Punch
NASIL YAPIYORUZ?

B??y??k bir s??rahiye nar suyu, armut / ??eftali suyu ve Grand Marnier’i ekleyerek kar????t??r??n. ??Kar??????m??n ??zerine ??ampanyay?? yava????a d??kerek ekleyin, ve hafif??e kar????t??r??n. Buzlu bardaklarla servis edin. Dilerseniz nar taneleri de ekleyebilirsiniz.

Tarif ve foto??raf i??in te??ekk??rler??: marthastewart.com

ve de k??????sel favor??m, HER MEVS??M??N ????K??S??; Aperol Spritz

GEREKENLER:
 • Prosecco (75ml / 3 shot)
 • Aperol (50ml / 2 shot)
 • Soda (25ml / 1 shot)
 • Buz
 • Portakal dilimi
Aperol Spritz
NASIL YAPIYORUZ?

Tombul bir bardak al??yoruz. Barda??a buzlar?? ve e??er istiyorsan??z bir dilim portakal?? yerle??tiriyoruz.

Bundan sonras?? 3-2-1 kural?? asl??nda. ??nce Prosecco’yu ekliyoruz (yakla????k 3 shot barda???? boyutunda), ard??ndan Aperol (bu biraz daha az – 2 shot) ve en sonda tad?? dengelemesi ad??na 1 shot soda. Tabi bu bir bardak i??in, siz bu alt??n oran?? koruyarak isterseniz s??rahilerce Aperol spritz yapabilirsiniz : 3-2-1!

Evde bol kokteylli, daha bol keyifli ??bir hafta sonunuz olsun:)!