Bol biral?? bir hafta sonu: Heidelberg

Heidelberg normal bir gezginin listesinde olan yerlerden biri de??ildir, kabul. Heidelberg???e gidiyorsan??z a) Orda ya??ayan bir tan??d??????n??z, arkada????n??z vard??r (benim oldu??u gibi) b) Heidelberg ??niversitesine gidiyorsunuzdur, c) Frankfurt???tas??n??z ve can??n??z b??y??k ??ehirden s??k??lm????, Almanya???n??n daha tatl?? k??s??mlar??n?? g??rmek istemi??sinizdir.

Nedeni ne olursa olsun, yolunuz bir g??n bu minik ??niversite ??ehrine d????erse hi?? pi??man olmayacaks??n??z. Heidelberg – biraz ??n yarg??l?? bir yorum olacak ama – Almanya???dan pek de beklenmeyen tatl??l??kta bir ??ehir. Tam bir ??niversite ??ehri dolay??s??yla bol bol ??niversite ogrencileri ile kar????la??abilir, kocaman k??t??phane ve okul binalar?? g??rebilir ve her dilde akl??n??za gelen gelmeyen her kitab?? satan onlarca kitap???? d??kkan?? ile kar????la??abilirsiniz.

Ufak bir ??ehir dolay??s??yla bir hafta sonunda her yeri dola??abiliyorsunuz. Y??zy??ll??k, tarihi bir tahta funik??lerle tepeye ????k??p ??ehrin karlar alt??nda nefis foto??raflar??n?? cekebilir, dar ta?? sokaklarda y??r??yebilir, kara ve so??u??a ra??men g??ne??li bir g??ne denk gelirseniz nehir kenar??nda tatl?? tatl?? tak??labilirsiniz. Tabi ki bir Alman ??ehri olmas??ndan kaynakl?? g??zel meydanlar??n?? ve kocaman kiliselerini saym??yorum bile.

Heidelberg

Hava cok so??uk, ben bu kadar sokakta duramam derseniz de korkmay??n, Heidelberg boyundan beklenmeyen kalitede ve ??e??itlikte restoran ve bara sahip- insan ??a????r??yor ger??ekten:)

???Alman mutfa????nda da b??r ??ey yok ya??? d??yenler?? ??a????rtmak ??????n:??Wirtshaus zum Seppl

17.yy sonlar??ndan kalma bir bina i??erisinde, tam bir Alman restoran??. Yerel lezzetler tatmak ve nefis biralar i??mek i??in harika bir yer. Men?? olduk??a geni??, ve sezona gore de??i??iyor dolay??s??yla gitti??iniz mevsime gore de??i??ik tatlarla kar????la??abiliyorsunuz. Et, tavuk ve domuz yemekleri icin olduk??a ??e??itli se??enekler mevcut. ??zellikle ??lkemizde tavuk yiyememekten dolay?? can??n??z ??ekerse, i??iniz rahat olsun burdakiler tamamen organik ve son derece lezzetli.

 

Dikkatli olun yaln??z, porsiyonlar kocaman! A??l??k veya yeme potansiyelinize g??re de??i??ebilir tabi ama sipari?? verirken dikkatli olmakta fayda var:)

Yeme??in sonunda digestive olarak getirilen minik kokteyllerden de mutlaka tatmay?? unutmay??n sans??n??z varsa kendi yapt??lar?? vi??ne lik??r??ne ya da farkl?? lezzetlere denk gelebilirsiniz.

?????Avusturya???dan ba??ka yerde Schnitzel mi yen??r??? d??yenler ??????n:??Schnitzelbank

Ad??ndan da anla????laca???? ??zere, Schnitzel yemek i??in en do??ru mekan! Ufak bir mekan, tahta kocaman masalar?? genellikle di??er misafirlerle payla????yorsunuz. ??zellikle haftasonu gidecekseniz ??nden rezervasyon yapt??rman??z ??art ????nk?? buras?? her zaman t??ka basa dolu. Men??de ??orbadan peynir taba????na ??e??itli ba??lang????lar mevcut ancak tavsiyem, kendinizi dev schnitzel???lere saklay??n! Klasik sade schnitzelden ??zeri mantarl?? ??? sar??msakl?? versiyonlara, ya da gorgonzola ve jambon doldurulmu?? cordom blue???lara kadar akl??n??za gelebilecek her t??rl?? schnitzel, tavuk, dana ya da domuz etinden burda mevcut. Tek problem, porsiyonlar kocaman:)

???B??ra – sos??s yapmadan eve d??nmem??? d??yenlere:??
Zum Franziskaner

??ehirdeki en lezzetli sosisleri yiyebileceginiz yerleren biri. Men?? olduk??a zengin – kendi biralar??n?? yapt??klar??n?? da s??ylemeden ge??emeyece??im!

Brauhaus Vetter

Hem envai ??e??it sosis, hem de Alman mutfa????n??n di??er t??m lezzetlerini tadabilece??iniz bir mekan. ??zellikle ???N??rnberger Rostbratw??rstchen???, ve yan??nda nefi bir hardal ve taze pretzel???lar ile gelen me??hur beyaz tombul sosisler ???Weisswurst??? denemenizi ??neririm. Mekan??n hem a????k renkli ???helles??? hem de dark yani ???dunkel??? biralar?? ise son derece lezzetli.

Bonus Mekan: ??Coffee Nerd??

??ehirdeki en lezzetli espresso ve latte???yi bulabilece??iniz mekan. D??nyan??n her yerinden gelen en kaliteli kahve ??ekirdeklerini kendileri taze taze ??ekiyor, ve size her g??n son derece lezzetli kahve se??enekleri sunuyor. Mekan??n kendi yapt?????? taze kruvasanlar ise ayr??ca efsanevi:)

Olur da yolunuz d????erse Heidelberg???de lezzetli, bol bol biral?? bir hafta sonu ge??irmeniz ??ok olas??, d??n????te birka?? g??n detoks yapmay?? da g??ze alman??z laz??m tabi ki:)